Tropiciele natury

Projekt TROPICIELE NATURY jest laureatem Konkursu Grantowego „Po Stronie Natury” 2011/2012 organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia. Grant ufundowała Firma Żywiec Zdrój S.A. Więcej na temat konkursu www.postronienatury.pl

 3_loga_razem.jpg

Celem głównym projektu Tropiciele Natury był wzrost świadomości ekologicznej ok. 800 mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego, siemiatyckiego i białostockiego (głownie dzieci i młodzieży) w zakresie ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew i wody oraz wzmocnienie postawy odpowiedzialności za dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu.

 

sam_0477.jpgPierwszym zadaniem projektu był event ekologiczny, który odbył się dnia 13 maja 2012 roku na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 3 Stowarzyszenia Pomocy Szansa w Dołubowie. Oprócz kadry warsztatów oraz ich uczestników w wydarzeniu wzięli udział uczestnicy i terapeuci Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 2 w Starych Raciborach oraz rodzice uczestników, łącznie ok. 120 osób, z czego zdecydowana większość to osoby niepełnosprawne intelektualnie w tym ruchowo.

Celem eventu była promocja działań na rzecz ochrony przyrody i wzmocnienie postaw odpowiedzialności za dziedzictwo przyrodnicze regionu.

 

Event odbył się w godzinach 10.00 – 15.00 i był pierwszym tego typu wydarzeniem ekologicznym na terenie gminy. Dodatkowo czas realizacji eventu przypadał na Europejskie Słoneczne Dni, dzięki czemu program eventu został wzbogacony o tematykę związaną z energią słoneczną. Ponadto udało się pozyskać koszulki dla organizatorów i terapeutów oraz smycze, długopisy i balony, które były później przekazywane uczestnikom eventu jako nagrody niespodzianki. Tematem przewodnim eventu była ochrona przyrody i zasobów wodnych regionu.

 

img_4665.jpgW czasie eventu odbyły się:

- warsztat stacjonarny, połączony z prezentacjami w tym diaporamą

- gra terenowa dotycząca znaczenia lasów w naszym życiu, wody oraz energii słonecznej i innych odnawialnych źródeł energii

- gry i zabawy z wykorzystaniem m.in. chusty animacyjnej

- pokazy decoupage

- stoisko z ciasteczkami

- na koniec ognisko integracyjne z kiełbaskami.

 

Największą atrakcją eventu była gra terenowa. Nawet sami terapeuci nie wierzyli, ze ta metoda nauki sprawdzi się w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Gra polegała na odnajdowaniu miejsc (rozwiązywanie zagadek, połączone z poznawaniem historii miejscowości Dołubowo) a następnie na rozwiązywaniu w danych miejscach zadań ekologicznych. Niektóre z nich były trudniejsze, inne łatwiejsze, ale trzeba przyznać że uczestnicy gry byli zaintrygowani a przede wszystkim z ogromnym wdziękiem realizowali postawione przed nimi zadania. Ogromne uznania należą się opiekunom obu warsztatów, bez których uczestnicy nie mogliby w tak pełny sposób wziąć udziału w grze terenowej. Na pierwszych stacjach gry zawodnicy poznawali zasadę działania urządzeń napędzanych energią odnawialną, w tym słońca (samochodzik na baterie słoneczne) i wiatru (wiatrak wytwarzający prąd), poznawali metody oszczędzania energii w domu, a następnie poznawali podstawy zagadnień związanych z drzewami, które korzystają właśnie z energii słonecznej do swojego rozwoju. Każda z grup, a było ich 6, aby zaliczyć grę musiała uzupełnić swoje karty pracy i stworzyć obraz artysty z tych rzeczy, które znalazły po drodze. Dzięki temu powstały piękne palety ozdobione kawałkami łodyg, liści, kwiatów, gałązek a nawet śmieciJ Po dotarciu do mety (budynek WTZ) opowiadali o swoich wrażeniach i wzięli udział w kolejnych konkursach wiedzy oraz krótkich warsztatach dotyczących drzew i wody, słońca i postaw proekologicznych.

Na koniec uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Dopiero wtedy zza chmur pojawiło się słonce co widać także na zdjęciach. Był to miły akcent ze strony przyrody kończący naszą zabawę, zwłaszcza że do tej pory było dosyć duże zachmurzenie a nawet momentami pokrapywał deszcz.

  

img_4675.jpgKolejnym naszym zadaniem były warsztaty terenowe dla dzieci i młodzieży. Przeprowadziliśmy  10 warsztatów dla dzieci i młodzieży, łącznie wzięło w nich udział 413 osób, w tym 58 niepełnosprawnych intelektualnie (również dorosłych). Celem warsztatów było zainteresowanie uczestników tematyką ochrony przyrody, wzrost ich wiedzy z zakresu ochrony przyrody oraz wzmacnianie umiejętności analitycznych i kreatywnego myślenia. Warsztaty były prowadzone w najbliższym otoczeniu placówki na świeżym powietrzu oraz w salach lekcyjnych/warsztatowych.

Zajęcia będą prowadzone przez metodami aktywnymi, angażując wszystkich uczniów w działania.

 

Chyba najbardziej odkrywczą częścią warsztatów było wyjście na boisko szkolne/najbliższe otoczenie placówki – o ile pogoda na to pozwoliła. Zadaniem uczestników było zapisanie wszelkich znalezionych śladów zwierząt, rozpoznanie zauważonych roślin i zwierząt. Uczestnicy mieli ze sobą przewodniki. Okazało się, że zadanie to było bardzo absorbujące i nikt z nich nie spodziewał się, że np. na boisku szkolnym można spotkać taką wieloraką ilość organizmów żywych, a boisko służy nie tylko do zabawy, ale stanowi miejsce życia wielu gatunków roślin i drzew. W czasie dwóch warsztatów zostały stworzone także mapy przyrodnicze powiatu wysokomazowieckiego i siemiatyckiego. Jedna z map została zrobiona przez przedszkolaków z Przedszkola Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem. Równie ciekawym i absorbującym okazało się badanie jakości wody z kranu, z której uczniowie korzystają w szkole. Każdy chciał wykonać chociaż jeden maleńki eksperyment i posłużyć się skalą kolorymentrycznąJ

 Celem propagowania aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie został przeprowadzony warsztat terenowy dla zainteresowanych nauczycieli na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego.

  

Ostatnim naszym zadaniem był konkurs literacki „Wśród szumu drzew historia się zaczyna…”

 

zdjecie1267.jpgKonkurs adresowany był do wszystkich mieszkańców powiatów wysokomazowieckiego
i siemiatyckiego, a także białostockiego. Celem konkursu było wspieranie działań zmierzających do zachowania tradycji kulturowych regionu. Konkurs miał charakter literacki (forma wywiadu, opowiadania) a jego tematem przewodnim były wspomnienia mieszkańców
o tradycjach regionu związanych z pielęgnacją przyrody i wykorzystania jej zasobów w życiu codziennym np. jak nasze babcie leczyły ziołami, legendy regionalne itd. Konkurs został przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych i trwał od 17 września do 21 października 2012 roku. Nadesłane prace zostały ocenione przez Komisję konkursową. Wybór był dość trudny, ale ostatecznie postanowiono przyznać 8 nagród, i 8 wyróżnień. Z uwagi na stopień trudności konkursu postanowiono nagrodzić wszystkich uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu otrzymali przepiękne albumy przyrodnicze, inne publikacje, gry planszowe oraz pamiątkowe dyplomy.

 Wszystkie prace konkursowe zostały zebrane i zredagowane, a powstały w ten sposób zbiór opowiadań został udostępniony szerokiemu gronu odbiorców.