Terenowe warsztaty ekologiczne w Lublinie cz. 2

Wrzesień i październik 2014 roku był bardzo pracowity. Zorganizowaliśmy warsztaty terenowe w Lublinie w Parku Ludowym.