Terenowe warsztaty ekologiczne w Lublinie

Wrzesień i październik 2014 roku był bardzo pracowity. Zorganizowaliśmy warsztaty terenowe w Lublinie w Parku Ludowym.