Lublin 2014

Projekt Organizacja programów upowszechniających wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej w szczególności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony przyrody, zwierząt i środowiska naturalnego realizowaliśmy w okresie 01/06/2014 do 31/12/2014.

Celem projektu był wzrost wiedzy mieszkańców Lublina z zakresu edukacji ekologicznej w szczególności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony przyrody, zwierząt i środowiska naturalnego.

Cel ten został zrealizowany poprzez organizację następujących działań:

Gry terenowe w Lublinie1. Cykl 4 otwartych gier terenowych utrzymanych w konwencji warsztatów terenowych, przeplatanych grami i ciekawostkami ze świata przyrody prowadzonych na obszarach zielonych m. Lublin. Głównym miejscem realizacji zadania był Park Ludowy w Lublinie. Dla uczestników gier zapewniono także nagrody wzbogacone materiałami promocyjnymi przekazanymi przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie (poszczególne nadleśnictwa) oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. Warsztaty na poszczególnych stacjach poprowadzili specjaliści oraz wolontariusze. Łącznie zorganizowano 4 gry w terminach: 11 i 21 września oraz 5 i 9 października 2014 roku w godzinach 10.00 – 14.00. Łącznie w zadaniu wzięło udział 463 osób, w tym 363 przedszkolaków.

Dziękujemy naszym wolontariuszom, opiekunom i trenerom!

 

Warsztaty dziennikarskie w Lublinie2. Konkurs filmowy Eko Lublin News dla placówek oświatowych m. Lublin promującym dobre praktyki z zakresu edukacji ekologicznej w Lublinie. Konkurs trwał od 4 września do 21 listopada 2014 roku. Łącznie na konkurs wpłynęło 13 prac, w których wzięło udział 37 osób. Zarówno uczniowie jak i opiekunowie otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Należy zaznaczyć, ze konkurs był trudnym zadaniem i wymagał od uczestników i opiekunów pełnego zaangażowania. Konkurs został poprzedzony cyklem 4 spotkań warsztatowych dziennikarskich. Pozyskanie dotacji pozwoliło na zatrudnienie specjalisty i praktyka z zakresu dziennikarstwa (dziennikarz Radia Lublin p. Marzena Lewandowska Wróblewska) Na miejsce warsztatów wybrano Gimnazjum Nr 18 w Lublinie, które nieodpłatnie udostępniło salę na warsztaty, za co dziękujemy Dyrekcji szkoły. Warsztat odbyły się w dniach 15, 17, 22 i 24 października 2014 roku. Uczestnikami warsztatów była młodzież tegoż gimnazjum, łącznie 17 osób. W ramach zajęć stacjonarnych młodzież poznawała tajniki dziennikarstwa, a w ramach przygotowania praktycznego zwiedziła Radio i TVP Lublin. Ostatnie spotkania dziennikarskie były poświęcone na przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami zaproszonych instytucji zajmujących się ochroną środowiska w Lublinie tj.

  • UM Lublin Wydział Ochrony Środowiska,
  • KOM EKO S.A. oraz
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Efektem warsztatów dziennikarskich był montaż filmu z przeprowadzonych wywiadów. Nie sposób było wszystkiego załączyć. Z uwagi na ograniczoną pojemność nośników musieliśmy skupić się na najważniejszych i najciekawszych kwestiach. W ten sposób powstał materiał 1-godzinny, który został uzupełniony reportażem z gier terenowych (ok. 15-minutowy) oraz prezentacją najciekawszych prac konkursowych, promujących osiągniecia edukacji ekologicznej w mieście Lublin. Film został przekazany do 20 wybranych lubelskich placówek oświatowych.

 Zapraszamy do Galerii:

 

Projekt w liczbach:

-        przeprowadzono 4 gry terenowe na terenach zielonych m. Lublin, w których wzięło udział 463 osób, w tym 363 przedszkolaków (2 gry zostały przeprowadzone w dniach nauki szkolnej i 2 w niedziele). Gry organizowane były w terminach 11 i 21 września, 5 i 9 października 2014.

-        przeprowadzono 1 konkurs filmowy Eko Lublin News, na który wpłynęło 13 prac konkursowych

-        przeprowadzono cykl 4 warsztatów dziennikarskich dla 17 uczniów z Gimnazjum Nr 18 w Lublinie w październiku 2014 roku

-        przygotowano 1 film zawierający kompendium wiedzy z zakresu właściwego postępowania w przypadkach naruszenia prawa z zakresu ochrony środowiska i przedstawienie zadań 3 instytucji zajmujących się ochrona środowiska oraz prezentację najlepszych prac konkursowych i relację z gier terenowych

-        przekazano 20 kopii filmu szkołom i przedszkolom m. Lublin

 

logo_lublin.jpg


Projekt „Organizacja programów upowszechniających wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej w szczególności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony przyrody, zwierząt i środowiska naturalnego” współfinansowany był ze środków Gminy Lublin.